UAVO training

Our growing company is a team of professionals associated with military and civil aviation with vast experience including a specialized team of engineers and technicians as well as pilots and uav’s operators. We are a team that implements ambitious projects based on its own technical base, necessary infrastructure and professional IT support tools. The combination of passion and experience of specialists in many fields gives us unlimited possibilities to carry out the most demanding projects. We are prepared to provide not only comprehensive solutions, but also to offer flexibility, speed, availability and individual approach to the customer.

See more Check the offer

INS training

Szkolenie do uprawnień instruktora. Uprawnia do prowadzenia szkoleń teoretycznych, jak i praktycznych. Dotyczy osób wykonujących komercyjnie szkolenia kandydatów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Upoważnia do prowadzenia szkoleń w zakresie VLOS i BVLOS.


Kandydat do uzyskania uprawnień INS w ramach UAVO musi posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniami BVLOS, co najmniej 60 godzin nalotu poza zasięgiem wzroku, mieć ukończone 18 lat i posiadać ważne orzeczenie lotniczo- lekarskie co najmniej 4 klasy. Szkolenie teoretyczne trwa co najmniej 25 godzin i jest prowadzone metodą stacjonarną. W zakres obowiązującej wiedzy wchodzą następujące przedmioty: Psychologia, Pedagogika, Prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów, Metodyka szkolenia, Organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi, Łączność radiowa, Zasady lotu, Pierwsza pomoc, Człowiek- możliwości i ograniczenia, Szczególne przypadki w locie- bezpieczeństwo lotów.


Szkolenie praktyczne obejmuje co najmniej 4 godziny ćwiczeń w ramach szkolenia naziemnego i 8 godzin lotów metodycznych w powietrzu.


All rights reserved © 2024